HEAD BCE

Európai Parlamenti szimuláció beszámoló 

 

2024.03.23-án a House of European Affairs and Diplomacy (HEAD-BCE) tavaszi táborában, Dobogókőn, sor került egy több mint 3 órás Európai Parlamenti szimulációs játékra, mely során a HEAD-BCE tagsága lemodellezte az Európai Parlament plenáris ülése során való működését.  

Az Európai Parlamenti szimulációs játék célja a fiatalok, elsősorban a szavazásra jogosult európai állampolgárok megismertetése az európai döntéshozatali rendszerrel és a bevált demokratikus mechanizmusok működésével. A cél elérése érdekében a résztvevők Európai Parlamenti Képviselők bőrébe bújtak és részt vettek egy kihelyezett modell-plenáris ülésen, ahol javaslatokat és módosításokat dolgoztak ki. Ezeket a javaslatokat, majd pedig a módosítókat beszéd formájában ismertették a modell Európai Parlamenttel, végül pedig szavaztak azokról.  A szimuláció során, az Európai Parlamenti Képviselők azoknak a pártcsaládoknak a frakcióiba ültek be, akik a legutóbbi, 2019-es Európai Parlamenti választásokon, az elért szavazati arányok szerint frakciót tudtak alakítani az Európai Parlamentben.  Az Európai Parlamenti Képviselők a rendes EP felállással egyenesen arányosan lettek szétosztva a frakciókban ezzel is reprezentálva a rendes EP működését és az európai állampolgárok döntésének érvényesülését. Az arányos frakció létszám azonban nem volt azonos az egyes frakciók szavazatijog számával, azt a rendes EP frakció létszáma adta meg. Az EP szimuláció során minden résztvevő be lett sorolva egy-egy pártcsaládba, ebből kifolyólag NI (független) képviselők nem vettek részt a szimulációban, emiatt az EP teljes létszáma 705-ről 666-ra változott (összesen 666 szavazati jog arányosan szétosztva). 

A modellezés során, a tárgyalt téma szorosan kapcsolódott az Unió 2050-es karbonsemlegességre vonatkozó prioritásaihoz és a zöld átálláshoz. Ennek jelentősége abban rejlik, mivel így a tagság saját bőrén keresztül tapasztalhatta meg, hogy milyen viták is zajlanak erről a témáról az EP-ben. Szóba kerültek olyan kérdések is mint az Oroszországtól való energia függőség megszüntetése, az Uniós állampolgárok munkahelyeinek védelme vagy éppen az atomenergia megítélése. Azontúl menően, hogy ezek a tagság által megvitatott témák fontos kérdései a június 9-ei EP választásoknak, a résztvevők megismerték az egyes pártcsaládoknak az adott kérdésben való álláspontját is.  

Az Európai Parlamenti szimulációs játék több szempontból is hozzájárult ahhoz, hogy elősegítse a fiatalok tudatosabb döntését a június 9-ei EP választásokon. Egyrészt, fontos tapasztalás volt számukra, hogy saját bőrükön keresztül ismerhették meg az EP működését, ideértve a lobbitevékenységeket, beszédek megtartását és javaslatok kidolgozását. Másfelől pedig, megismerték az egyes pártcsaládok által kínált alternatívákat, elsajátíthatták az adott kérdésben a frakciók által képviselt álláspontokat. Ezen tényezők megismerése, nem csak szemléletformáló volt, de fontos a közelgő választásokon a nem csak aktív, de tudatos állampolgári jogok gyakorlásához.  

EU Aktuál I.  – szakmai beszámoló 

Dúró József, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa aktívan részt vett az első EU Aktuál képzésen, ahol a Niveau 1 és Niveau 2 tagság számára tartott előadást az Európai Parlament választásairól, az alkudozásokról és a frakciókról. Az előadás alapos betekintést nyújtott az európai politikai folyamatokba, hangsúlyozva a választások jelentőségét és a frakciók szerepét az európai politikai térben. 

A tanár úr előadásában kiemelte az Európai Parlament választásainak fontosságát az európai uniós döntéshozatalban. Részletesen bemutatta a választási folyamatot, beleértve a tagállamokban történő szavazás menetét és az európai parlamenti képviselők kiválasztásának módját. Hangsúlyozta, hogy az EP választásokon való részvétel döntő fontosságú az európai demokrácia erősítése és az uniós polgárok részvétele szempontjából. 

 

Az előadás továbbá a politikai alkudozások és a frakciók szerepét is bemutatta az Európai Parlament működésében. Dúró József részletesen tárgyalta az európai parlamenti frakciók felépítését, működését és hatásukat az uniós politikára. Kiemelte az egyes frakciók politikai prioritásait és a frakciók közötti tárgyalások fontosságát a törvényhozási folyamat során. 

Az előadás interaktív jellege lehetővé tette a hallgatóság számára, hogy aktívan részt vegyen a diskurzusban, kérdéseket tegyen fel és vitasson meg aktuális témákat. A résztvevők értékes információkat kaptak az európai parlamenti választásokról és az EP működéséről, amelyek hozzájárulnak az európai uniós politikai folyamatok jobb megértéséhez. 

Összességében Dúró József előadása rendkívül informatív és tanulságos volt. Az előadás segítette a Niveau 1 és Niveau 2 tagságunkat, hogy jobban megértsék az európai parlamenti választások fontosságát és az európai politikai folyamatokat. A résztvevőknek továbbá lehetőségük volt részletesen megismerni az EP működését és a frakciók szerepét az európai politikai térben, ami hozzájárulhat az európai uniós döntéshozatali folyamatok hatékonyabb megértéséhez. 

Előadás beszámoló 

2024.05.02-án a House of European Affairs and Diplomacy (HEAD-BCE) nyílt előadást szervezett Magyarország az Európai Unióba való csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából. 

Meghívott előadóink dr. Bíró-Nagy András európai integráció, Európai Parlament, és a magyar közpolitikai európaizáció szakértő, illetve dr. Medve-Bálint Gergő európai integráció, Közép-és Kelet-Európa politikai gazdaságtan szakértő és egyetemi docens voltak. A két meghívott vendég nemrégiben egy könyvet is publikált az évforduló alkalmából, „20 év az Európai Unióban – Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege” címmel. 

 

Az előadás során az előadók körüljárták hazánk az Európai Unióban eltöltött eddigi két évtizedét, visszatekintettek az Unióhoz való csatlakozás motivációira, illetve megvonták a magyar EU tagság mérlegét, egyaránt kitérve annak sikeres és kevésbé eredményes aspektusaira, gazdasági és politikai szempontok alapján is. Beszéltek az euró bevezetésének lehetőségéről és esetleges előnyeiről, megvizsgálták az Uniót érő válságokat (2008- as pénzügyi válság, 2015-ös menekültválság, 2019/20 Covid járvány, majd a 2022-es orosz-ukrán háború) és azok hatásait hazánk és az Unió kapcsolatára. Emellett szó volt Magyarország uniós tagságának jövőjéről, valamint a júniusban esedékes európai parlamenti választások fontosságára is kitértek vendégeink, külön kiemelve azt, hogy milyen hatással van az Unió működésére és jövőjére az, hogy kiket választunk meg EP képviselőnek. 

Az előadás hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatók átfogóbb képpel rendelkezzenek az Európai Unió és hazánk kapcsolatáról és tisztában legyenek az EU tagság nyújtotta előnyökkel, amiket hazánk immáron 20 éve élvez. A jelenlévők meghallgathatták, hogy a június 9-én esedékes EP választásokon való részvétellel milyen módon formálhatják az EU jövőjét és hogy a szavazatuk bár nem tűnik fontosnak, tartósan meghatározhatja az Unió jövőbeli irányvonalait és fejlődési pályáját. Az előadók állításaikat gyakran saját kutatási eredményeikkel szemléltették, melyek még inkább kézzelfoghatóvá tették az Unió által hazánkba érkezett támogatások pozitív hatásait, például a mezőgazdasági szektorban is. Összességében tehát a résztvevők egy komplexebb képet kaphattak hazánk és az Unió kapcsolatáról és az EU tagság előnyeiről, mely motiválhatja őket a választásokon való részvételre. 

HEAD ELTE

BEVONÓ WORKSHOP – RIPORT 

A Szavazni fogok kampány bevonó workshopja a HEAD ELTE diák szerveztetnél a szervezet volt Elnöke és egyben Alumnija, Kiss Benedek tartott előadást a tagságunk számára a HEAD-ről és a HEAD utáni lehetőségekről. Az előadás két fő témakört érintett az előadásában: az EU-s karrier lehetőségeket és a hazai karrier lehetőségeket, amelyekkel ő maga is találkozott és megismerkedett karrierje során. 

Az előadás során Kiss Benedek saját tapasztalatait is beszámolt, így a résztvevők életszerű példákon keresztül láthatták, hogyan lehet kihasználni ezeket a lehetőségeket és építeni egy sikeres karriert. Ez segíthet a hallgatóknak jobban megérteni az EU-s és hazai munkalehetőségeket, valamint inspirációt nyújthat a saját pályájuk tervezéséhez. Az előadás célja volt, hogy Alumnink kihangsúlyozza a politikában való részvétel fontosságát, emellett, hogy mi, mint fiatalok képesek vagyunk együtt változást elérni.  

Az előadás végén egy EU-s kvízt kellett kitölteniük a résztvevőknek, amelyben a kérdések érintik az EU intézményeinek működését, a választási rendszert és az EU ifjúságpolitikáját is. Ez lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy elmélyítsék tudásukat az Európai Unióról annak működéséről, illetve, hogy buzdítsa a tagságunk részvételét a nyári EP-s és önkormányzati választásokon. A résztvevőknek így lehetőségük arra, hogy interaktív módon vegyenek részt az előadáson. 

Összességében az előadás és a kvíz egyaránt izgalmas és tanulságos élményt nyújtottak a résztvevőknek, segítve őket abban, hogy jobban megértsék az EU-s és hazai karrierlehetőségeket, valamint, hogy megértsék, hogy a fiatalok részvétele a választásokon meghatározó szerepet játszik.  

 

NAGY ELŐADÁS 

A Szavazni fogok kampány nagy előadása a HEAD ELTE diák szerveztetnél egy panelbeszélgetés keretein belül zajlott le. Témája a fiatalok politikai aktivitására fókuszált, mind Magyarországon, mind Európában. Előadóink voltak Szabó Andrea, a TK PTI intézetigazgatója, Oross Dániel, TK PTI a kutatási osztály vezetője (Head of Research Department), illetve Fényes Csongor, szociológus kutató. Az előadás többek között arra fókuszált, hogy mit tehetnek a korunkbeliek a szélesebb politikai részvételért, illetve, hogy mi jellemzi a 18-29 éves fiatalok szavazási magatartását Magyarországon. Választ kaptunk a következő kérdésekre is: Aktívnak mondható a magyar fiatalság a politikában? 
Ha igen, vagy nem mi ennek az oka? Európai szinten ez hová rangsorol bennünket? 

A fiatalok szerepe a magyar történelemben hosszú és változatos, viszont Szabó Andrea szerint nem igazán mondható el, hogy maga a magyar fiatalság meghatározó szerepet töltött be a történelembe. Inkább úgy fogalmazna, hogy egy bizonyos fiatalokból álló csoport volt az, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az 1848-as forradalom és szabadságharc idején kiemelkedő szerepet játszott.    

Azonban az utóbbi időben csökken az fiatalok aktivitása, és sokan csak később, felnőttként kezdenek el érdeklődni a politika iránt. Ennek számos oka lehet, ilyen például a megfelelő oktatás hiánya vagy a politikai érdeklődés elvesztése a korai iskolai évekbe. Sokszor a fiatalalok úgy érezhetik, hogy nincsenek megfelelően képviselve. Így az érdekérvényesítés terén számos probléma jelentkezhet. 

Az aktív részvételhez gyakran jobb anyagi és társadalmi helyzet szükséges, így csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy politikailag aktívak legyenek. Ez megmagyarázza, hogy vajon miért kezdenek el később részt venni a politikában. Ez a helyzet arra is rávilágít, hogy a fiataloknak korábban kellene megismerniük és részt venniük a politikai folyamatokban. 

A tanárok fontos szerepet játszhatnak abban, hogy felkészítsék a diákokat a politika iránti érdeklődésre és a társadalmi részvételre, viszont a politikai nézetek tiltása és tabuként kezelése megnehezíti, hogy szabadon véleményt nyilvánítsanak az oktatásban résztvevők. Összességében tehát a fiatalok aktív részvétele és érdeklődése elengedhetetlen, mind a magyar, mint az EU-s politika és társadalom fejlődése szempontjából.  

Az előadás végén a résztvevők szabadon feltehették a kérdéseiket az előadók részére.

1. WORKSHOP

A Szavazni fogok kampány első workshopja a HEAD ELTE diák szerveztetnél az EU Aktuál 1. keretein belül valósult meg. Témája az uniós agrárpolitika volt, azon belül a tüntetésekre helyeztük a hangsúlyt. Az előadó, Cseh Tibor András agrárminiszter tartotta az érdekes előadást.   

Előadásában hangsúlyt fektetett arra, hogy mennyire fontos az állampolgárok összefogása az uniós ügyekben. Szó esett a magyarországi agrárpolitika helyzetérők, illetve az Európa Unió gazdasági helyzetéről is. Kitért az uniós mezőgazdaság jövőjére, valamint hangsúlyozta, hogy ahogyan a gazdák hallattatták a hangjukat, úgy mi fiatalok is hallattathatjuk az EP választásokat illetően.  

Az esemény során egy jövőre kitekintő interaktív beszélgetést tartott a tagsággal arról, hogy mit gondolnak az EUs részvételről, milyen területek azok, amik érzékenyen érintik őket, ezért hangsúlyt fektetnek rá a választásokon. 

Az előadás végén az előadó kiemelte a gazdatüntetések EP választásokra gyakorolt hatását, amelyek a következők: Azok a képviselők, akik nem támogatták a gazdákat, de megszavazták a gazdatüntetéseket, valószínűleg ellentmondásos helyzetbe kerültek. Ez a viselkedés az agrár közösségekben bizalmatlanságot kelthet, mivel a gazdák támogatásának hiánya ellentétes az általuk támogatott tüntetésekkel. Ez befolyásolhatja a képviselők újraválasztási esélyeit, különösen azokban a régiókban, ahol a mezőgazdaság jelentős gazdasági tevékenység. Emellett a képviselők, akik nem kötődnek szorosan politikai pártokhoz, hanem az ügyek mentén pozicionálják magukat, új típusú politikai alternatívát kínálhatnak a választóknak. Ez a fajta függetlenség vonzó lehet azok számára, akik csalódottak a hagyományos pártokban és a politikai elitben, és olyan képviselőket keresnek, akik konkrétan képviselik az őket foglalkoztató kérdéseket.  

Összefoglalva, a gazdatüntetések és a kapcsolódó politikai döntések jelentős hatást gyakorolhatnak az EU választások eredményeire. Ezek a tényezők befolyásolják a képviselők újraválasztási esélyeit, valamint az új, független jelöltekkel szembeni választói bizalmat, amely kritikus lehet a következő választási ciklusokban. 

2. WORKSHOP 

A Szavazni fogok kampány második workshopja a HEAD ELTE diák szerveztetnél az EU Aktuál 2. keretein belül valósult meg. Témája az EP választásokon való részvételiségre és aktivizmusra fogunk fókuszálni a fiatalok körében. 

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Youth for Vote nagyköveti koordinátora tartotta meg az eseményt. A TIA célja, hogy a fiatalokat aktív állampolgárságra neveljék, és politikailag semlegesen lehetőségeket kínálnak a fiatalok számára. Az alapítvány egy non formális oktatási módszeren keresztül próbálja elérni a fiatalokat, szeretnék, ha mindenki megoszthatná a gondolatait anélkül, hogy elítélnék. Az esemény során bíztatták a tagságunkat, ezen belül pedig az N2-es tagokat, hogy regisztráljanak a together.eu képzéssorozatra, amelyen felsőbb éves tagjaink már résztvettek és sikeresen teljesítették a képzéseket.  

A workshop célja a fiatalok részvételi aktivizmusát és állampolgári aktivitását előhívása volt. A workshop az EU parlamenti választásokra fókuszált, és többek között szó esett az emberi jogokról, demokráciáról, közösségi tartozásról és a jövőbeli döntéshozatalról. A workshop egy partizán közgyűlés – Safe space vita struktúrában zajlott le. A résztvevők szabadon fejthették ki véleményüket különböző álláspontok mentén (igen, nem, semleges) az Európai Unióval és a nemzeti politikával kapcsolatos vitakérdésekben. Például a csapatok (csokoládé vs. vanília) formájában játékosan kerültek bemutatásra az ellentétes vélemények, mely segített a diákoknak az argumentáció gyakorlásában. 

Emellett résztvevők megvitatták az álláspontjaikat, többek között az uniós vitakérdéseket és az EP választásokra vonatkozó javaslatokat, például a jelöltek korhatárát vagy a szavazási korhatár csökkentését. 

A workshop zárásaként egy pozitív feedback kör segített megerősíteni a diákok elkötelezettségét. A diákok lelkesen és aktívan vettek részt a vitákban, amely bizonyítja a politikai kérdések iránti érdeklődésüket és készségüket az érdekérvényesítésre. A workshop hozzájárult a diákok társadalmi és politikai tudatosságának fejlesztéséhez, valamint erősítette azon képességüket, hogy értelmezzék és érvényesítsék saját álláspont. 

HEAD PTE

I. Workshop – Endshow 

Az esemény neve: Endshow 

Az esemény dátuma és helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 2024. 04. 22.   

Az esemény előadói: A Talent Program végzős diákjai 

Az eseményen résztvevők száma: 20 fő  

Kiknek szól a nyitott előadás?: Az egyetemi polgároknak, kifejezetten olyan hallgatóknak, akik aktívan érdeklődnek az EU-t érintő aktuális kérdések iránt. 

Április 22.-én a HEAD PTE elemzői szakirányos hallgatói tartották meg az elemzésükről szóló prezentációjukat, amik alapvetően lefedték a mindennapjainkat érintő európai uniós ügyeket. A 15 perces előadások után a résztvevő hallgatók szabadon kérdezhették az előadókat a prezentációk kapcsán, így egy aktív diskurzus alakulhatott ki az előadók és a résztvevők között.  

Nálhi Janka: A közös hadsereg kérdése 

  • Janka előadásában betekintést nyerhettünk egy közös hadsereg felállításának lehetőségéről. Ami könnyen kirajzolódott, hogy ez egy több évtizede felmerülő kérdéskör, ami megosztja a tagállamokat. Az előadáson belül pedig felmerültek azok a problémák, amik mind megakadályozhatják az ilyen jellegű kezdeményezéseket. 

Fehér Illés: Az európai integráció gazdasági előnyei és jövője 

  • Illés előadásában bemutatásra kerültek az Unió és jogelődjeinek főbb integrációs mérföldkövei. Ezt követően beszámolt arról, hogy milyen gazdasági sajátossággal rendelkezik az Európai Unió világszinten. Amire külön kitért még, hogy a költségvetés hogyan áll össze, illetve azt milyen területekre fordítják.  

Kovács Patrik: Mit is jelent Ukrajna tagjelölti státusza?  

  • Patrik érintette az orosz-ukrán háborúra adott uniós állásfoglalásokat. Részletesen ismertette a tagjelölti státusz megszerzésének feltételeit, illetve azt, hogy az integrációs folyamatok során miket kell teljesíteni majd az országnak.  

Tigu Blanka: Szerbia, a Balkán legjobb zsonglőre  

  • Blanka prezentációjából kiderült, hogy Szerbia miként áll jelenleg az integrációs folyamatokban. Emellett bemutatta, hogy miért van szüksége az EU-nak a nyugat-balkáni országok integrálására. Az előadás további részeiben érintésre kerültek azok a geopolitikai szereplők, akik aktívak Szerbiában és ez milyen hatást gyakorol az unió törekvésire.  

Fasang Julianna: Egyensúly és Egység Keresése – A szuverenitás és föderalizmus kérdése az Európai Unióban 

  • Julianna beszámolójában betekintést nyerhettünk az uniós döntéshozatal fejlődésére, illetve azokra az előnyökre és hátrányokra, amik a föderalizmussal és a szuverenitással járnak.  

Pezzetta Lujza: Július elsején (újra) mi jövünk! Avagy úton a magyar uniós elnökség felé 

  • Ezen előadáson a magyar elnökséggel járó feladatok kerültek ismertetésre. Lujza bemutatta, hogy az elnökség hogyan vesz részt az uniós döntésekben, illetve érintette azokat a főbb kérdésköröket, amik majd az elnökség alatt fognak megjelenni.  

Bencze Patrik: Az EU és a Mercosur tangója 

  • Patrik elemzésében a résztvevők megismerkedtek az Unió és a Mercosur közötti gazdasági kapcsolatok fejlődéséről, illetve miért kedvező a felek közötti kapcsolatok fejlesztései.  

Báder Vivien: Az Európai Unió, mint süllyedő hajó  

  • Vivien előadásának központjában az Unió nemzetközi térben betöltött szerepe állt. Ennek tekintetében bemutatta, hogy a geopolitikai szereplőkhöz viszonyítva milyen adottságokkal rendelkezik. A témakör ismertetése érdekében bemutatta azt is, hogy a lassú döntéshozatali folyamatok miatt miért nem képes az EU gyorsan reagálni adott ügyek kapcsán.  

 

Nagyelőadás – Az Európai Unió színe és fonákja 

Az esemény neve: Az Európai Unió színe és fonákja 

Az esemény dátuma és helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 2024. 04. 23.   

Az esemény előadói: Dr. Tuka Ágnes 

Az eseményen résztvevők száma: 15 fő  

Kiknek szól a nyitott előadás?: Az egyetemi polgároknak, kifejezetten olyan hallgatóknak, akik nincsenek teljesen tisztában az EU működésével  

 

A HEAD PTE nagyelőadásának keretein belül egy kerekasztal-beszélgetésen vettek részt az egyetemi hallgatók és a szervezet tagjai, aminek a központi témája Magyarország helyzete az Európai Unióban és az EP választások fontossága voltak. Az előadás elején egyetemünk korábbi oktatója, Dr. Tuka Ágnes egy átfogó prezentációt tartott arról, hogy az uniós intézmények az elmúlt évtizedek alatt milyen változáson mentek át. Az előadás ezen részében kifejezetten az Európai Parlament megerősödése és az ebből következő döntéshozatali mechanizmusok működése kerültek a középpontba. Ezt követően Tanárnő beszámolt arról, hogy a 2004-es bővítéssel az európai unió milyen gazdasági előnyökre tett szert, illetve, hogy ezekből Magyarország miként profitált. Áttekintésre kerültek a közös piac, a szabad munka és tőkeerőáramlás előnyei. A beszélgetés harmadik részében kifejezetten Magyarország és az Európai Unió kapcsolata került bemutatásra, szó volt például az eljárások indításának menetéről, amit egy két példával be is mutattak. A prezentációt követően a hallgatók és az előadó között egy diskurzus alakult ki, hogy miről szól az EP választások, miért fontos, hogy ezen részt vegyen minél több fiatal. 

Bevonó Workshop 

Az esemény neve: Bevonó Workshop – I. Patcai Piknik 

Az esemény dátuma és helyszíne: Patca, 2024. 04. 27.   

Az esemény előadói: Előd Péter, Tieger Endre, Nyitray Bálint és Becsei Bence 

Az eseményen résztvevők száma: 22 fő  

Miért volt belsős?: Azért tartottuk zártkörűnek ezt az eseményt, mert tagjaink számára a félévek során többször fognak találkozni hasonló szimulációval, ez pedig növeli az EP-vel kapcsolatos ismereteiket és elképzeléseiket.  

 Egy online előadás keretein belül korábbi HEAD PTE alapító tagok beszéltek az uniós választásokról. Az előadás első részében kifejtették, hogy az Európai Parlament miként vesz részt a döntéshozatali eljárásokban. A beszélgetésen kitértek az intézmény felépítésére és működésére. Ezt követően beszámoltak a választások lebonyolításának menetéről, a választási rendszerről, illetve hogy az EP képviselők hogyan kerülnek delegálásra egy-egy országból. Az előadáson beszámoltak arról, hogy jelenleg hogyan tevődnek össze a frakciók és ott mely országok töltenek be meghatározó szerepet.  

Az előadást követte egy szimuláció, amit megelőzően egy gyors összefoglalón a Nemzeti Gazdasági Minisztérium dolgozói bemutatták munkájukat, illetve, hogy az elnökség munkája miben kapcsolódik a döntéshozatalhoz. A szimuláción résztvevő hallgatóknak a pénzügyi szabályozáshoz kapcsolódóan kellett egy-egy uniós tagállam álláspontját képviselni, majd ezt egy munkacsoporti ülésen képviselni. A tagállamok közül Németország, Franciaország, Luxemburg és Finnország képviselői ültek.  

HEAD NKE

HEAD-NKE Nyitóelőadás

2024 A választások éve: Választás az EU-ban és az USA-ban 

  1. március 20-án 18:00 és 19:30 között került megrendezésre a HEAD-NKE félévnyitő előadása, mely a „2024 A választások éve: Választás az EU-ban és az USA-ban” címet viselte. 

A HEAD-NKE kiemelt célja, hogy a 2024. évi tavaszi félévben hallgatótársait arra buzdítsa, hogy a soron következő Európai Parlamenti választáson aktívan részt vegyenek az európai politika alakításában, és olyan megalapozottan dönthessenek a számukra fontos értékeknek megfelelően. A félév első látókör-bővítő eseménye ennek tükrében az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 2024-es választásainak izgalmas kihívásait és kilátásait elemezte. Az esemény során Magyarics Tamás, történész, korábbi nagykövet, jelenleg az Amerika Kutatóintézet munkatársa és Varga András, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Európa- tanulmányok Tanszék tanársegédje foglalták össze a választások főbb témáit, a prioritásait, és elemzik az esetleges következményeket mindkét régióban. Az előadás tematikáját a tagság érdeklődési körének megfelelően alakítottuk ki, kérdéseiket összegyűjtve kerültek összeállításra az egyes panelek tartalma. 

Az esemény társelnöki köszöntővel vette kezdetét, a téma és az előadók ismertetése mellett felhívta a figyelmet a választások fontosságára hallgatói szemszögből, továbbá népszerűsítette az europaert.eu közösségéhez való online csatlakozást. Ezt követően vette kezdetét a beszélgetést, mely moderálást szervezetünk Event Management szekciójának koordinátora végzett. 

Az első panelben a választási rendszerek összehasonlításáról esett szó, melyben a választási hajlandóság kérdéseire is kitért. A második panelben az Európai Parlament sajátos népképviseleti szerepéről, emancipációjáról kapott tájékoztatást a hallgatóság különös tekintettel az előző 5 éves ciklus értékeléséről és az elkövetkezendő 5 év esetleges kilátásairól. A harmadik, egyben záró blokk az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államokban zajló választások közötti kapcsolat változásáról szólt. Első sorban arra volt kíváncsi a tagság, hogy egy esetleges adminisztráció-váltás milyen hatással lesz majd az európai gazdasági, szociális és társadalmi helyzetére, mekkora hatást fog gyakorolni a parlamenti választások után az új Bizottság kialakítására és az Unió pénzügyi helyzetére. Az ezt követő hallgatói kérdések a NATO és az uniós hadsereg problémakörére irányultak az esélylatolgatás mellett. 

Az eseményen 40 fő vett részt, mely HEAD-NKE tagokból, egyetemi polgárokból és külsős érdeklődőkből tevődött össze. Az utólagos visszajelzések alapján a hallgatóság érdekes, izgalmas és informatív előadásnak írta le, mely a választási érdekességeken és eltéréseken túl új szemszögből is képes volt megvilágítani az Európai Parlament szerepét a magyar, az európai, illetve a nemzetközi politikai szférában is.

 

Bevonó Workshop 

Az esemény neve: Bevonó Workshop – I. Patcai Piknik 

Az esemény dátuma és helyszíne: Patca, 2024. 04. 27.   

Az esemény előadói: Előd Péter, Tieger Endre, Nyitray Bálint és Becsei Bence 

Az eseményen résztvevők száma: 22 fő  

Miért volt belsős?: Azért tartottuk zártkörűnek ezt az eseményt, mert tagjaink számára a félévek során többször fognak találkozni hasonló szimulációval, ez pedig növeli az EP-vel kapcsolatos ismereteiket és elképzeléseiket.  

 Egy online előadás keretein belül korábbi HEAD PTE alapító tagok beszéltek az uniós választásokról. Az előadás első részében kifejtették, hogy az Európai Parlament miként vesz részt a döntéshozatali eljárásokban. A beszélgetésen kitértek az intézmény felépítésére és működésére. Ezt követően beszámoltak a választások lebonyolításának menetéről, a választási rendszerről, illetve hogy az EP képviselők hogyan kerülnek delegálásra egy-egy országból. Az előadáson beszámoltak arról, hogy jelenleg hogyan tevődnek össze a frakciók és ott mely országok töltenek be meghatározó szerepet.  

Az előadást követte egy szimuláció, amit megelőzően egy gyors összefoglalón a Nemzeti Gazdasági Minisztérium dolgozói bemutatták munkájukat, illetve, hogy az elnökség munkája miben kapcsolódik a döntéshozatalhoz. A szimuláción résztvevő hallgatóknak a pénzügyi szabályozáshoz kapcsolódóan kellett egy-egy uniós tagállam álláspontját képviselni, majd ezt egy munkacsoporti ülésen képviselni. A tagállamok közül Németország, Franciaország, Luxemburg és Finnország képviselői ültek.  

HEAD Szeged

Európai Parlament Workshop: Az Európai Demokrácia Központja

  1. április 24-én szerdán szervezetünknek lehetősége nyílt a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Tagintézményének végzős hallgatói számára egy látókörbővítő előadást tartani az Európai Parlament működéséről.

A Parlament bemutatása középiskolások számára rendkívül fontos lépés a fiatal generációk politikai tudatosságának és részvételének növelésében. A múlt hét szerdán rendezett workshop ezt a célt szolgálta, és összehozta a diákokat az európai döntéshozatal kulisszatitkaival. 

A rendezvény első részében a résztvevők megismerkedhettek az Európai Parlament történetével és felépítésével. Az interaktív előadások során a diákok betekintést nyerhettek az EP munkájába, a képviselők szerepébe és a döntéshozatal folyamatába. A workshop kiemelte az Európai Parlament demokratikus alapelveit és azt, hogy hogyan képviseli az uniós polgárok érdekeit. 

A második részben pedig arról tanulhattak hogyan is válik valaki Parlamenti képviselő, valamint megismerkedhettek a képviselőcsoportokkal is amelyekbe a képviselők tömörülnek a parlamenti munkájuk során. 

Reméljük, hogy ez az esemény hozzájárul a fiatal generációk aktívabb részvételéhez az európai politikai életben és elkötelezettségükhöz az európai demokrácia iránt.